Vijesti iz Accessa za lipanj 2015.

Biste li htjeli promijeniti svijet? Što ako to točno baš sada, baš ovdje činite … samo čitajući ove riječi? Jedna od stvari koje znam i koje sam znao već duže …